Chính sách và điều khoản

Chính sách bảo mật thông tin

Sự riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với chúng tôi, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp cần thiết được nêu ra sau đây.Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách...

Điều khoản sử dụng

1. GIỚI THIỆU1.1 Chúng tôi là Công ty TNHH THỜI TRANG QUANG KHOA, giao dịch qua trang Web www.masformen.com và các công ty con, liên doanh, và văn phòng trừ khi được quy định khác (sau đây được gọi là "MAS" hoặc "chúng tôi").1.2 Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang web www.masformen.com. Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi...