MAS Models

TRẦN QUANG ĐẠI

Top 7 Vietnam Next top model 2013.

Lợi thế với gương mặt góc nào cũng đẹp, Quang Đại có khả năng biến hóa với rất nhiều phong cách khác nhau.