Hậu trường chụp ảnh The Nightfall

Hậu trường chụp ảnh The Nightfall

Một số hình ảnh hậu trường buổi chụp hình quảng bá cho mini collection MAS MAN The Nightfall sắp ra mắt...

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes

MAS MAN The Nightfall 2018 mini collection photoshoot behind the scenes


Model: Sơn Phạm
Photographer: Nguyễn Du
M.U.A: Thạc Cutie
Assistant: Quí Văng, Tài Pha, Cảnh Hà

← Bài trước Bài sau →